Tu smo za Vas

Kontaktirajte nas

Naša lokacija i kontakt

Adresa & lokacija:

Moćevac, ulica Boračka bb, Pljevlja
pored privatne biohemijske laboratorije Bio-lab

Moćevac, Boračka bb, 84210 Pljevlja

(+382) 067/211-686

klinika@drcolovic.me

Kontakt forma